Informace k přijetí svátostí » Křest

Svátost křtu

• O křest žádají rodiče, otec nebo matka dítěte, když rodiče nemá, tak žádá osoba, která má dítě v péči.

• Nežádají prarodiče, nebo kamarádi, známí.

• Křest se nevyřizuje po telefonu, facebooku, nebo posíláním údajů elektronicky – pouze osobně.

• Ke křtu je potřebné, aby alespoň jeden z rodičů byl pokřtěn v římskokatolické církvi.

• Vyžaduje se rovněž aktivní účast rodičů při mši a svátostech církve.

• Sňatek rodičů nemůže být podmínkou k udělení křtu, ale vřele se doporučuje.

• Kmotr dítěte by měl být pokřtěn, nejlépe i se svátostí biřmování. Když je kmotr/kmotra v manželství, tak pouze církevním – nerozveden. Může být i svobodný nebo svobodná. V případě že má někdo požadavek na dva kmotry, platí, co bylo napsáno a| druhý- který nesplňuje zmíněné, bude pouze svědek křtu. Vždy minimálně jeden kmotr musí napsané splňovat.

• O udělení rozhoduje po rozhovoru s žadateli kněz farnosti, do které rodiče dle bydliště spadají, tzn. Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Staré Oldřůvky, nebo Svatoňovice. Křty z jiných farností obvykle neděláme – mimo jiný vážný důvod.

• Ke křtu ve farnosti se vyžaduje příprava v podobě minimálně účasti pětkrát na nedělní mši svaté a ponaučeních.

• Po absolvování minima vyžadovaného, se provádí zápis do matriky a domlouvání křestních obřadů. Nastává ze strany rodiny zařizování rodinné slavnosti a předávání dárků dítěti.

• V případě křtu dospělé osoby se vyžaduje příprava v trvání nejméně 1 rok, protože se při křtu udělují i svátost Eucharistie (první svaté přijímání) a Svátost biřmován  –  uděluje ji kněz.

• Po absolvování přípravy u obou případů křtu, jak dítěte, tak dospělého, po zápisu do matriky rodiče koupí křestní roušku a velkou křestní svíci, možno koupit v prodejnách s náboženským sortimentem, Opava nebo Odry nebo jinde, např. i po internetu.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.