Informace k přijetí svátostí » Manželství

Svátost manželství

• Podobně jako u svátosti křtu, stejně tak i u manželství žádají snoubenec nebo snoubenka, nejlépe oba – osobně.

• Nejpozději se žádá 2 až 3 měsíce před samotnou svátostí manželství.

• K svatebnímu obřadu se přistupuje ve mši, nebo v obřadu beze mše.

• K umožnění a uskutečnění je potřebné, aby alespoň jedna strana snoubenců byla pokřtěna římskokatolickým obřadem.

• V případě rozvedeného předešlého manželství se žádá povolení od Církevního soudu a biskupství, které se snoubenci sepisuje kněz ve snubním protokolu, který se sepisuje na faře.

• Předpokládá se zájem o duchovní život a návštěva alespoň nedělních bohoslužeb.

• Po absolvování příprav k udělení svátosti manželství a sepsání snubního protokolu, návštěv bohoslužeb, se provede zápis do matriky a stanoví podrobnosti obřadu.

• Vysněný průběh obřadu, jak to je možno vidět v telenovelách a romantických filmech, se v našem kostele nedělají.

• V průběhu obřadu hraje hudba a zpívají se písně chrámového typu, nástrojem jsou varhany, přípustné i housle, nebo jiné hudební nástroje, vše je o domluvě při sepisování snubního protokolu. Pouštění hudby z magnetofonu, nebo jiných zařízení se nepovoluje.

• Místa kde se svatební obřad může odehrávat je:

- Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou

- Farní kostel Sv. Jakuba Staršího v Guntramovicích

- Filiální kostel Navštívení Panny Marie ve Starých Oldřůvkách

- Filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Svatoňovicích

 

• Nikde jinde se svatební slib v Římskokatolické farnosti Budišov nad Budišovkou neuděluje. Ani kaple na Červeném kopci u Guntramovic. Nejedná se o církevní stavbu – je v majetku Města Budišov nad Budišovkou, potřeba se domluvit s vedením města a civilním obřadu.

• Kostel si zdobí snoubenci a jejich příbuzní, rovněž i odstrojení a úklid kostela zařizují snoubenci.

• Hudbu si domlouvají snoubenci a příbuzní, kontakt na varhaníky u zápisu snubního protokolu poskytne kněz.

• Je striktně zakázáno rozsypávat rýži a živé lupeny růží, přípustné je rozsypávání umělých lupenů s následným uklizením po skončení obřadu.

• Ze zkušeností z více svatebních obřadů jsou přehnané vnější aktivity svědectvím, je nejde o svátostný obřad, požehnán Bohem a Církví, jako spíš o úžasné prostředí kostela, akustiku a architekturu. V takovém případě je vhodné zvážit, jestli není vhodnější volba Městského úřadu a sňatků v přírodě nebo v lese, nebo na jiném krásném místě.

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.