Informace k přijetí svátostí » Pohřeb

Pohřeb

• Pohřeb není sice svátostí církve, je pouze službou místní církve a samotného kněze, v těžké životní situaci pozůstalých.

• Pohřeb se neodmítá.

• Je na citlivém zvážení pozůstalých, jestli se se zesnulým rozloučit při mši, nebo při obřadu. Zda-li by s tím zesnulý souhlasil, jaký měl za života k církvi a kostelu postoj, ve snaze splnit jeho představu.

• Před samotným úmrtím:

- V případě zhoršení zdravotního stavu blízké osoby neváhejte kontaktovat kněze na telefonních číslech, která jsou uvedená v kontaktech, prakticky kdykoliv.

- Je třeba oznámit, jestli umírající přijímá potravu (jestli je schopen přijmout svaté přijímání). Oznámit celkový stav, jestli komunikuje - kdyby už komunikace nebyla možná, kněz udělí Svátost pomazání nemocných na čelo a ruce umírajícího.

-V případě, že se umírající nachází v kterékoliv nemocnici, např. Opava atd. - kažná nemocnice má svého kaplana, který přes zdravotnický personál bude přivolán.

• Jakmile nemocný zemře a je lékařem konstatováno úmrtí, postačí telefonicky zavolat knězi, ale není tonutné, protože termín obřadu s knězem domlouvá pohřební služba, u které kněz nezná její program a vytíženost a na kterou se zarmoucení obracejí samostatně.

• Po vyřízení všech potřebných úkonů, rakev, květiny, oznámení atd., se pozůstalí nejlépe po telefonické dohodě s knězem, dostaví k zápisu do matriky zemřelých na faře v Budišově nad Budišovkou. Fara v Budišově je k zápisu zemřelých všech farností a filiálek spadajících do Budišova nad Budišovkou a Guntramovic.

• K důstojnosti obřadu rodina dodá stručný životopis, odrážkovitě, jméno, příjmení, věk, školy, zaměstnání, rodinné zařazení, rodiče sourozence, sňatek, děti, příbuzní, záliby, koníčky, životní odkaz, to co rodina cítí jako důležité, aby bylo sděleno účastníkům obřadu. Kněz samozřejmě vlastními slovy v promluvě po evangeliu stručně přednese vhodnou promluvu a tím se důstojně se zemřelým i za církevní obec rozloučí. Povzbudit pozůstalé a poskytnout -  poslední službu křesťanské lásky.

• Na faře se domluví i průběh obřadu, jestli bude pohřeb do země nebo do kremace. Je možno i uložení urny do hrobu s možností zádušné mše.

• Během obřadu hrají pouze varhany, jiné hudební nástroje po domluvě s knězem. Není povoleno použití rádií, magnetofonů ani jiné reprodukované hudby.

• Je možno, aby u mše a obřadu hrála dechová kapela, hudebníci vždy stojí u vstupních dveří kostela.

• Častou otázkou jsou poplatky za svátosti a obřady.

- U svátostí, jako je křest, není poplatek dán sazebníkem, je na zvážení těch, kteří svátost přijímají, není nárokovatelné.

- U pohřbu, který svátostí není, je potřebné si uvědomit, že varhaník nebo kostelník jsou osoby, které pracují mnohdy v civilním zaměstnání a v době pohřbu mohou být v práci, kde si musí vzít volno, jsou to osoby, které církev neodměňuje finančně, proto by si pozůstalí měli finanční záležitosti vyrovnat s nimi sami. Kontakt na varhaníky dá kněz při domlouvání pohřbu.

• Obřad obvykle trvá v případě kremace 40 minut v případě uložení do země 50 minut.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.