Farnosti » Budišov nad Budišovkou

    

 

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou byl postaven v letech 1745 - 1775. Zásluhu na to má kardinál Ferdinand Julius, hrabě Troyer, který poskytl finance a stal se patronem stavby. Základní kámen byl položen 8.6. 1745 prelátem ze Šternberka. První přípravy ke stavbě byly uvedeny děkanem Josefem Baptistem. 

Stavba trvala do roku 1755. Dokončena byla během působení děkana Johanna Franze Neumanna z Oder, který byl také městským rychtářem Budišova. Vypráví se, že nad domy vedla z náměstí ke stavbě kostele rampa z desek a že tkalci vždy večer dopravili tolik cihel na lešení, aby jich bylo dost na celodenní stavbu. Jako dík dostali tkalci k užívání kůr do té doby, než jim byl odebrán  pro "páchání nepravosti". 

12. června 1756 byl kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a patronem byl současný kníže - arcibiskup z Olomouce jako bývalý majitel panství Budišov. 

V roce 1893 byla vytvořena nadace a začaly se shromažďovat finanční prostředky. Mnoho občanů ve své závěti odkázalo značnou částku na dokončení věží. Teprve v červnu 1912 byly dokončeny věže, které při stavbě z nedostatku peněz byly pouze nouzově zastřešeny.

První varhany postavil r. 1758 Josef Georg Schwarz z Libavé. Měly 19 registrů, z toho 9 manuálových, 6 positivových a 4 pedálové. Křížová cesta byla dokončena roku 1763. Na věžích bylo 5 zvonů. Nejtěžší vážil 616 kg, nejmenší umíráček 83 kg. 

Varhany byly přestavěny roku 1930 firmou Rieger z Krnova. Působil zde i velmi dobrý pěvecký sbor, byly tu pořádány koncerty. 

  

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.