Farnosti » Svatoňovice

Kostel Nejsv. Trojice

Kostel Nejsv. Trojice byla vystaven ve 2. polovině 17. století v barokním stylu. Stavba byla vystavena na místě, kde asi byla dříve kaple. Kostelní zvon totiž nesl letopočet 1611, byl však zrekvírován za 1. světové války. Velkou opravou a úpravami prošel kostel v 18. století a pak ve 30tých letech 20. století. 

Interiér doznal úprav v 90tých letech minulého století. 


                  

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.