Článek v menu 2

 

      

 

R.D., Mgr. Jozef KANKARA, MBA

Narodil jsem se v lednu 1983 v Trnavě na Slovensku.

Po základní škole v místě bydliště jsem nastoupil na Střední odborné učiliště strojírenské v Trnavě, které jsem ukončil maturitou v roce 2002. Po ukončení střední školy jsem nastoupil na civilní vojenskou službu, kterou jsem po pár měsících přerušil a v únoru 2003 nastoupil k řeholním kanovníkům Sv. Norberta do kláštera v Želivě u Pelhřimova na Vysočině. Po kandidatuře a roku noviciátu jsem byl klášterem vyslán k teologickým studiím na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, Teologickém institutu v Banské Bystrici – Badíně. Po ukončení prvního ročníku jsem přestoupil k diecézním studentům za diecézi ostravsko – opavskou. Studia teologie pokračovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, která jsem ukončil jáhenským svěcením v roce 2009. Prvním působištěm byli Ludgeřovice u Ostravy. Po přijetí kněžského svěcení v roce 2010 jsem byl farním vikářem v konkatedrále v Opavě, poté rok v Jablunkově a posledním vikářským místem byla Orlová.

Od roku 2013 jsem farářem v Budišově nad Budišovkou a přilehlých obcích. V letech 2014 až 2020 jsem byl soudcem auditorem Interdiecézního soudu při Arcibiskupství v Olomouci. V současné době se snažím stále vzdělávat následným postgraduálním doktorským studiem.

...

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.