Pořad bohoslužeb:

 

Pondělí: není mše

Úterý:       7:30 v kapli na faře

Středa:      7:30 v kapli na faře

Čtvrtek:    17:00 v kapli na faře

Pátek:       7:30 v kapli na faře

 

Sobota dle zájmu věřících Svatoňovice 9:00 (nepravidelně)

 

Neděle:     8:00 Guntramovice

                  9:30 Budišov nad Budišovkou

                 11:00 Staré Oldřůvky 

Zapisování úmyslů mší svatých na neděle provádějte osobně s knězem, nezapisujte sami...

Zpovídání, před, nebo po mši svaté  je na individuální oslovení kněze. Vánoční a Velikonoční zpovídání dle aktuálních oznámení vyvěšených a ohlášených při mších svatých v kostele.

Individuální zpovídání z jiných farností (mimo Budišovskou farnost ) se soukromě neuděluje! Pouze po domluvě!

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.