Nová mozaika na kostele

Vážení přátelé,

právě probíhá realizace příprav nové mozaiky, která bude ozdobou našeho kostela.

Práce na mozaice budou probíhat v létě a na podzim, kdy bude celé dílo dokončeno. Realizaci a projekt provede dílna Všech Svatých z Brna - pod vedením Ing. Arch. Jiřího Šťasty.

 

Pokud by jste chtěli na mozaiku přispět finančním darem, učiňte tak na bankovní účet farnosti Budišov, č.ú:

 1846003349/0800, vedeného u České spořitelny (do předmětu platby prosím uveďte: mozaika) 

 

      

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.